Flygplan


Veteran Linstyrt modelflygplan. Hemmabyggd i början av 70' talet.

Motor: Webra Winner 2,5

Låda med diverse delad och styrhandtag.


Pris: 600 sek