Kopparsaker

Skopa i koppar.

Pris: 40,- sek

Kopparkittlar.

Pris: 80,- sek för liten

       100,- sek för stor


Paraplyställ i koppar

Pris: 150,-